Kezdőlap

Tisztelt Látogató!

A közös önkormányzati hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 1. napjától működik; illetékessége Erzsébet Erdősmecske, Fazekasboda, Geresdlak, Kátoly, Kékesd, Nagypall, Szellő községek közigazgatási területére terjed ki.

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal székhelye Erzsébet, telephelye Geresdlak és Nagypall, ahol kirendeltség működik. Erdősmecskén, Fazekasbodán, Kátolyban, Kékesden és Szellőn ügyfélszolgálatot üzemeltet.

Mai felgyorsult világunkban az információ és annak gyorsasága, könnyű elérhetősége központi szerepet tölt be. Szeretném, ha a honlap segítségével ügyfeleink első kézből értesülhetnének az őket is érintő változásokról, fontos információkról.

Bízom benne, hogy weblapunk felkeltette érdeklődését és megfelelő tájékoztatást ad a zökkenőmentes ügyintézéshez.

Dr. Matesz Tímea
Jegyző