Családsegítés

Pécsváradi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

7720 Pécsvárad
Dózsa Gy. u. 13.

Tel.: 72/465-360
E-Mail: css.pv13@gmail.com

Anyaintézmény: Pécsváradi Gondozási Központ

Fenntartó: Pécsváradi Szociális és Gyermekjóléti Társulás