Közterület-használat

Közterület-használattal kapcsolatos nyomtatványok:

KÉRELEM - útvonalengedély iránt
KÉRELEM – behajtási engedély iránt
IGÉNYBEJELENTŐ LAP - Ingyenes behajtási engedély kiadásához
KÉRELEM - Közútkezelői hozzájárulás iránt közterület-bontás céljára
KÉRELEM - felszíni csapadékvíz elvezető csatornára való rákötés engedélyezéséhez
KÉRELEM - közterület-használat iránt (építőanyag, konténer tárolása, építési-, bontási terület)
KÉRELEM - KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IRÁNT (alkalmi rendezvény, árusítás, vendéglátó előkert, stb. ügyekhez)
KÉRELEM - kapubejáró kialakítás, felújítás engedélyezéséhez
KÉRELEM - tulajdonosi hozzájárulások kiadásához